Trang nhất » Rao vặt » Tìm đối tác

Thiết kế chùa

Thiết kế chùa

  Thiết kế chùa   Nhận thiết kế và thi công xây dựng chùa bao gồm cả xin phép xây dựng.   Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :294 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thiết kế cầu cảng

Thiết kế cầu cảng

  Thiết kế cầu cảng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình cầu cảng, bờ kè  bao gồm cả việc xin thỏa thuận tuyến và xin phép...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :260 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thiết kế bờ kè

Thiết kế bờ kè

  Thiết kế bờ kè   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình bờ kè, cầu cảng  bao gồm cả việc xin thỏa thuận tuyến và xin phép xây...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :351 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thiết kế biệt thự

Thiết kế biệt thự

  Thiết kế biệt thự     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Biệt Thự - Nhà Phố - Nhà Văn Phòng * Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :258 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công san lấp mặt bằng

Thi công san lấp mặt bằng

  Thi công san lấp mặt bằng   Nhận thiết kế và thi công san lấp mặt bằng, xây dựng công trình đường nội bộ, sân bãi, cơ sở hạ tầng. ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :234 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công nhà xưởng

Thi công nhà xưởng

  Thi công nhà xưởng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng nhà xưởng, nhà kho, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp.   Với đội...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :260 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công nhà văn phòng

Thi công nhà văn phòng

  Thi công nhà văn phòng     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Nhà Văn Phòng - Nhà Phố - Biệt Thự Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :231 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công nhà phố

Thi công nhà phố

  Thi công nhà phố     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Nhà Phố - Biệt Thự - Nhà Văn Phòng * Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :274 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công nhà kho

Thi công nhà kho

  Thi công nhà kho   Nhận thiết kế và thi công xây dựng nhà kho, nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp.   Với đội...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :284 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công cơ sở hạ tầng

Thi công cơ sở hạ tầng

  Thi công cơ sở hạ tầng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.   Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :329 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công chùa

Thi công chùa

  Thi công chùa   Nhận thiết kế và thi công xây dựng chùa bao gồm cả xin phép xây dựng.   Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :296 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công cầu cảng

Thi công cầu cảng

  Thi công cầu cảng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình cầu cảng, bờ kè  bao gồm cả việc xin thỏa thuận tuyến và xin phép...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :332 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công bờ kè

Thi công bờ kè

  Thi công bờ kè   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình bờ kè, cầu cảng  bao gồm cả việc xin thỏa thuận tuyến và xin phép xây...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :366 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Thi công biệt thự

Thi công biệt thự

  Thi công biệt thự     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Biệt Thự - Nhà Phố - Nhà Văn Phòng * Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :346 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
San lấp mặt bằng

San lấp mặt bằng

  San lấp mặt bằng   Nhận thiết kế và thi công san lấp mặt bằng, xây dựng công trình đường nội bộ, sân bãi, cơ sở hạ tầng.   ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :267 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng nhà xưởng

Xây dựng nhà xưởng

    Xây dựng nhà xưởng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng nhà xưởng, nhà kho, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp. ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :294 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng nhà văn phòng

Xây dựng nhà văn phòng

  Xây dựng nhà văn phòng     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Nhà Văn Phòng - Nhà Phố - Biệt Thự Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :254 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng nhà phố

Xây dựng nhà phố

  Xây dựng nhà phố     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Nhà Phố - Biệt Thự - Nhà Văn Phòng Tư Vấn & Thiết Kế: ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :287 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng nhà kho

Xây dựng nhà kho

  Xây dựng nhà kho   Nhận thiết kế và thi công xây dựng nhà kho, nhà xưởng, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp.   Với đội...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :268 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Lắp máy

Lắp máy

  Lắp máy   Nhận thi công lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp.   Với đội ngũ kỹ sư giỏi, kinh nghiệm và công nhân chuyên...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :316 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Lắp đặt thiết bị

Lắp đặt thiết bị

  Lắp đặt thiết bị   Nhận thi công lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp.   Với đội ngũ kỹ sư giỏi, kinh nghiệm và công nhân...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :284 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng đường nội bộ

Xây dựng đường nội bộ

  Xây dựng đường nội bộ   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình đường nội bộ, sân bãi, cơ sở hạ tầng.   Với đội ngũ kỹ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :326 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng

  Xây dựng cơ sở hạ tầng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình cơ sở hạ tầng.   Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :367 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây chùa

Xây chùa

  Xây chùa   Nhận thiết kế và thi công xây dựng chùa bao gồm cả xin phép xây dựng.   Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư ...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :377 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng cầu cảng

Xây dựng cầu cảng

  Xây dựng cầu cảng   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình cầu cảng, bờ kè  bao gồm cả việc xin thỏa thuận tuyến và xin phép...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :310 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng bờ kè

Xây dựng bờ kè

  Xây dựng bờ kè   Nhận thiết kế và thi công xây dựng công trình bờ kè, cầu cảng, san lấp mặt bằng  bao gồm cả việc xin thỏa thuận...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :350 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Xây dựng biệt thự

Xây dựng biệt thự

  Xây dựng biệt thự     Thiết Kế - Thi công xây dựng công trình Biệt Thự - Nhà Phố - Nhà Văn Phòng * Tư Vấn & Thiết...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :277 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Mua giàn giáo cũ

Mua giàn giáo cũ

  Mua giàn giáo cũ   Công ty chúng tôi cần mua số lượng lớn giàn giáo đã qua sử dụng. Chúng tôi cũng cần mua cả cây chống, cùm xoay,...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :346 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
cần dầu điều, bột điều  với số lượng lớn

cần dầu điều, bột điều với số lượng lớn

Chúng tôi cần dầu điều, bột điều  với số lượng lớn, ổn định. Chúng tôi sẽ đến tận nơi thu mua với giá tốt cho bạn. Có huê hồng cao cho anh chị...

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :227 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận
Công ty Hòa Hiệp

Công ty Hòa Hiệp

  Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Hòa Hiệp, được thành lập vào ngày 18 tháng 10 năm 2006 với tên gọi là Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hòa Hiệp....

Đăng lúc: 16/01/2014 Xem :328 Toàn quốc Mục: Tìm đối tác trong nước
Giá: Thỏa thuận