Trang nhất » Rao vặt » Khác » Vật liệu xây dựng

TÌM KIẾM
Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 30/01/2016 Xem :147 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp tôn và ngói

Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp tôn và ngói

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 30/01/2016 Xem :150 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

Thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 30/01/2016 Xem :167 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái ngói TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 30/01/2016 Xem :148 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái ngói TTTRUSS

Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phầm. Kiểu...

Đăng lúc: 29/01/2016 Xem :138 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói

Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói

Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phầm. Kiểu...

Đăng lúc: 29/01/2016 Xem :214 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI TTTRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI TTTRUSS

Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phầm. Kiểu...

Đăng lúc: 29/01/2016 Xem :159 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :141 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :141 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói  TT-TRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TT-TRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :153 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhe cho mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhe cho mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói thương hiệu TT-TRUSS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :176 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói TTTRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI THƯƠNG HIỆU TT-TRUSS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :181 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI THƯƠNG HIỆU TT-TRUSS   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm...

Đăng lúc: 28/01/2016 Xem :147 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ TT-TRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ TT-TRUSS

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :167 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ TT-TRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ TT-TRUSS

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :183 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung mái vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

Khung mái vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

  HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI THƯƠNG HIỆU TT-TRUSS số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :181 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ

Hệ vì kèo thép nhẹ

  Khung vì kèo thép nẹh cho mái lợp ngói và tôn số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :158 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói  TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :147 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói thương hiệu TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói thương hiệu TTTRUSS

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :138 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói TTTRUSS

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :125 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TT-TRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI TT-TRUSS số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo:...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :153 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói TT-TRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ mái ngói TT-TRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI THƯƠNG HIỆU TTTRUSS số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :100 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp tôn và ngói

Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp tôn và ngói

số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :103 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ mái ngói TT-TRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ mái ngói TT-TRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI VÀ TÔN THƯƠNG HIỆU TT-TRUSS số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc) Kiều...

Đăng lúc: 27/01/2016 Xem :89 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TTTRUSS

Hệ vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói TTTRUSS

  HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI THƯƠNG HIỆU TT-TRUSS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :102 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ TT-TRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ TT-TRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :113 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung mái vì kèo thép nhẹ thương hiệu TTTRUSS

Khung mái vì kèo thép nhẹ thương hiệu TTTRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP NHẸ CHO MÁI LỢP NGÓI TTTRUSS   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :104 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :103 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ mái lợp ngói thương hiệu TTTRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :103 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói thương hiêu TT-TRUSS

Khung vì kèo thép nhẹ cho mái lợp ngói thương hiêu TT-TRUSS

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG GIA VIỆT đã cho ra đời dòng sản phẩm " Thép mạ hợp kim nhôm kẽm trọng lượng nhẹ thương...

Đăng lúc: 26/01/2016 Xem :89 Toàn quốc Mục: Vật liệu xây dựng
Giá: Thỏa thuận
  Trang trước  123

...

798081

...

136137138  Trang sau