Trang nhất » Rao vặt » Việc làm

TÌM KIẾM
Việc làm

Tìm hiểu chung về kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Thông tin mua bán
Mã tin
V205044
Giá
6 VNĐ
Ngày đăng
15/09/2018
Hết hạn
15/09/2019
Xem :
122
Danh mục đăng tin
Nơi rao
Quận 12 » TP.HCM
Loại tin đăng
Họ tên
tuyên dung
Điện thoại
0931852177
Địa chỉ
Quận 12
Nội dung chi tiết

Tìm hiểu chung về kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Để hiểu thêm về kế toán trưởng hãy cùng tuyển dụng working.vn tìm hiểu chung về kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhé 

 

http://working.vn/tai-lieu/tim-hieu-chung-ve-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-235.html

 

1.Khái niệm Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là vị trí công việc đứng đầu bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, đảm nhận nhiệm vụ quản lý, điều phối mọi công việc của các kế toán viên và thực hiện việc tham mưu cho lãnh đạo đưa ra các định hướng chiến lược tài chính, kế toán phù hợp.

2.Vai trò của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

- Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán và nguyên tắc kế toán

- Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thức

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

- Tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

- Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và các hệ thống quản lý khác.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về công tác Tài chính Kế toán.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn

- Phân tích, đánh giá tài chính của các dự án, công trình trước khi trình lãnh đạo

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty về nguồn vốn và giá dự toán làm cơ sở ký kết các hợp đồng với đối tác.

- Thu thập và xử lý thông tin có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong Công ty.

- Đảm bảo nguồn vốn cho các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thu hồi vốn nhanh chóng tránh tình trạng bị chủ đầu tư, khách hàng chiếm dụng vốn.

- Quản lý, theo dõi nguồn vốn của Công ty trong các liên doanh, công trình.

- Giữ bí mật về số liệu kế toán – tài chính và bí mật kinh doanh của công ty

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong quá trình đề xuất các chế độ thi đua khen thưởng, kỷ luật và nâng bậc lương đối với cán bộ, nhân viên của Công ty.

- Thực hiện một số chức năng khác khi được Tổng Giám đốc giao.

3. Nhiệm vụ của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 

http://working.vn/tai-lieu/tim-hieu-chung-ve-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-235.html

 

Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công việc của công tác kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là: thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh. Thông qua trưởng phòng kế toán để điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán, tài chính của đơn vị, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của đơn vị, thay mặt Nhà nước kiểm ta việc thực hiện chế độ, thể lệ quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính

4.Chức năng của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 

http://working.vn/tai-lieu/tim-hieu-chung-ve-ke-toan-truong-trong-doanh-nghiep-235.html

 

- Tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách. Với chức năng này, kế toán trưởng là người giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực chuyên môn kế toán, tài chính cho giám đốc điều hành “Theo Luật kế toán hiện hành, kế toán trưởng trong các doanh nghiệp do Nhà nước bổ nhiệm giữ chức năng giám sát viên kế toán – tài chính của Nhà nước đặt tại doanh nghiệp". Kế toán trưởng là người chịu sự lãnh đạo trực tiếp về mặt hành chính của giám đốc doanh nghiệp đồng thời chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của kế toán trưởng các cấp trên. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển, thưởng, kỷ luật kế toán trưởng phải do Nhà nước quyết định.

5.Công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp 

– Xây dựng, tổ chức và chuẩn hoá hệ thống tài chính kế toán bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán

– Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình

– Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm

– Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…

– Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm

– Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi

– Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị

– Phê duyệt các bảng tính lương do kế toán tổng hợp lập

– Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho

– Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế

– Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán./.

Để biết thêm thông tin tuyển dụng hay cần tìm kiếm việc làm hãy liên hệ với chúng tôi qua 

website: http://working.vn

Gmail   : workingtuyen@gmail.com

 

Tin đăng cùng chuyên mục